ОБУКА У ШКОЛИ

Данас је у нашој школи одржана обука под називом :“Стратегије за контролу непримереног и агресивног понашања код ученика са сметњама у развоју(УСР). Свакодневно се кроз посао у школи сусрећемо са изливама неконтролисаног беса и агресије наших појединих ученика на  које нисмо увек спреми да одговоримо и реагујемо адекватно.Увек се изнова намеће питање да ли је та непредвидива реакција могла да се спречи или некако каналише.Кроз данашњу обуку нашег колеге Миодрага Недељковића могли смо да уочимо разлике у начину испољавања беса као и о начину реаговања на исти.Примери из праксе били су врло аутентични и давали су слику оног са чиме се свакодневно сусрећемо.Временско ограничење обуке није оставило простора за размену искуства између самих колега, али свакако је допринело појашњењу  неких важних питања везаних за ову тему.Професионално , аутентично као и увек кад колега Миодраг излаже неку своју тему.