LOGO

Obrazac 5 za period 01.01.2021.-30.06.2021.godine, i Izmena i dopuna Finansijskog plana za 2021.godinu, posle 1.rebalansa

Obrazac 5 za period 01.01.2021.-30.06.2021.godine, i Izmena i dopuna Finansijskog plana za 2021.godinu, posle 1.rebalansa

[viewerjs /wp-content/uploads/2021/07/Fin.plan-za-2021.posle-1.rebalan.pdf]

[viewerjs /wp-content/uploads/2021/07/PFI2-2021-01591-1_O5_2021-07-08T13-33-15.pdf]