Реализација излета, екскурзија и наставе у природи

Циљ реализације програма излета, екскурзија и наставе у природи је упознавање ученика са географским, историјским и културним локалитетима у околини, упознавање различитих облика рељефа, животињског и биљног света, историјских и верских објеката, доживљавање лепог у природи, развијању правилног односа према природи и њеном очувању.

Садржај програма подразумева реализацију једнодневног излета за ученике нижих разреда у непосредној околини Бора и обилазак природних локалитета и излетишта. За ученике виших разреда и ученике средње школе програм излета се најчешће реализује одласком на такмичења и спортске сусрете, у ширем подручју региона или на територији државе, којом приликом се обилазе природни локалити и споменици културе. Програм излета реализује се и у оквиру верске наставе, организовањем путовања и посета верским светилиштима у Тимочкој крајни и широј околини, за ученике виших разреда и средње школе .

Организација и реализација програма излета, екскурзије и наставе у природи за ученике наше школе у великој мери зависи од материјалног стања и могућности самих породица и броја заинтересованих ученика. Школа настоји да сваке школске године, путем донација и у сарадњи са локалним установама и организацијама, обезбеди материјална средства за организацију и реализацију излета за све ученике у школи, посебно за сваки ниво школовања. План и програм једнодневног излета доноси се најмање 60 дана пре почетка спровођења, уз услов претходног усклађивања са захтевима родитеља и ученика, а према могућностимаучешћа у цени трошкова  и ценама туристичких и путничких агенција.

Време реализације ових активности је током априла, маја или почетком јуна месеца.