LOGO

Слободне и ваннаставне активности

Слободне активности ученика у нашој школи јесу активности ученичких организација: Дечији савез и Организација подмлатка Црвеног крста. Ове активности се реализују по годишњем плану, са по једним часом седмично, а по потреби и чешће, у складу са актуелним програмским манифестацијама и дешавањима (на пример: Пријем првака у Дечији савез, Недеља солидарности и сл.). Ове организације делују у одељењима нижих разреда основне школе, обзиром да су активности тематске примерене садржајима и захтевима рада са ученицима нижих разреда, који започињу своје школовање, суочавају се са проблемима опште неприрпемљености и недостатка средстава за похађање школе (одећа, обућа, књиге,…). За успешну реализацију програмских циљева слободних  активности школа непосредно сараљује са општинском организацијом Црвеног крста (ОО ЦК), као и са другим хуманитарним организацијама и удружењима.

Предлогом организације ваннаставних слободних активности у Школи утврђено је формирање и различитих секција и слободних занимања за ученике. Руководиоци секција јесу наставници разредне и предметне наставе, одабрани по афинитетима и склоностима у раду за изабрану област занимања. Фонд часова свих секција – слободних ваннаставних активности се реализује са по једним часом или два часа недељно по одељењу.

Преглед секција и њихових руководиоца дат у наредној табели, а планови годишње реализације су саставни део Годишњег плана рада Школе.

Секција

Руководиоци

  • Драмско – рецитаторска

Наташа Ракић

  • Дечији савез

Милена Јоковић

  • Ритмичка

Миљана Грујић

  • Музичка

Драгана Станковић

  • Драмско – рецитаторска

Станка Голубовић

  • Техничка секција

Зорица Илић

  • Еколошка

Марина Радичевић

  • Саобраћајна секција (2)

Савић Соња

  • Луткарска

Ђуровић Татјана

  • Дечији савез

Тодоровић Вера

  • Библиотека

Тодоровић Нада

  • Црвени крст

Ристић Таисија

  • Спортска секција

Душица Цокић

  • Спортска секција

Биљана Динић

  • Ликовна секција

Стојковић Марија

  • Музичка секција

Марић Снежана

  • Ђачки парламент

Николић Саша

  • Машинска секција 2.године

Радосављевић Дејан

  • Машинска секција 3.године

Цокић Снежана

  • Текстилна секција

Радовановић Даница