Боримо се против насиља

У оквиру Пројекта „Заговарање за креирање и примену Локалног међусекторског протокола о сарадњи  на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања“, у сали Градске библиотеке у Бору, дана 11.12.2017.год., одржана је отворена тибина на тему: „Превенција и заштита деце и ученика од насиља ( сексуалног, физичког, вршњачког, дигиталног, социјалног, родно заснованог насиља, сведочења насиља у породици ),  злостављања, занемаривања, експлоатације радом,трговине децом, дечјих бракова“.

У сали су презентовани и радови (ликовни и литерални), из перцепције ученика о насиљу, кроз слику, реч и филм а најбољи међу њима и су и награђени. На конкурсу су поред ученика редовних основних школа у Бору учествовали и ученици наше школе. Награђени су литерални радови наших ученика: Миловановић Илфете, ученице шестог разреда и Дојчиновић Дениса, ученика седмог разреда.