LOGO

Наставно особље

У Школи ради укупно 42 радника. У настави и непосредном раду са децом ангажован је 33-је радника (78,57%). Административно особље, заједно са директором школе броји 4-ро радника (9,52%), а помоћно-техничко особље броји 5-ро радника (11,90%). Стручни наставни кадар у школи чине дефектолози (10), логопеди (2), професори разредне наставе (3), професори физичког васпитања (2), професор ликовне културе (1), професор музичке културе (1), професори страних језика (2), професор географије (1), професор биологије (1), професор историје (1), професор друштвене групе предмета у средњој школи (1), професори машинске групе предмета – машински инжињери (2) и наставник стручне праксе – машински техничар (1), професор текстилне групе предмета и наставник стручне праксе – текстилни инжињер (1) и наставник вероучитељ (1).

Школа има психолога као стручног сарадника, са лиценцом за рад у просвети.

Настава и остали облици образовно васпитног рада су стручно заступљени са преко 4/5 запослених, који имају одговарајућу стручну спрему (28 – 87,50%) и лиценцу за рад у просвети (23-71,88%).

Leave a comment