ИНФОРМАЦИЈА О ПРОГРАМУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ ШКОЛИ

Програм рада ШОСО „Видовдан“ је посебно прилагођен могућностима ученика и уважава њихове потребе за стручним образовањем и оспособљавањем за одређена производна занимања.У настави је акценат дат на развој функционалне писмености, а највећи део наставе је усмерен на развоју стручних знања и 70% је стручна пракса. Из два смера –Машинство и обрада метала и Текстилство и кожарство у трогодишњем школовању  ученици имају прилику да кроз следеће предмете стекну важна знања из опште образовних предмета и то:

Српски језик и књижевност,

Математика,

Уређење друштва(само за 3.годину)

  физичко васпитање и

стручних предмета у машинству-

Основи машинства,

Матерјали и обрада метала,

 Технологија рада,

Практична настава и

Техничко цртање са машинским елементима,

стручних предмета у текстилству:

Текстилна влакна,

Познавање матерјала,

Машине и алати,

Практична настава и

Технологија шивења.

Од изборних предмета има верска настава и грађанско васпитање.