Продужени боравак

Продужени боравак ШОСО Видовдан у Бору обухвата ученике првог образовног циклуса основне школе укоме се одвија додатна подршка кроз појачано ваннаставно учење и индивидуални корективно-терапијски рад. Ученици се уписују у продужени боравак искључиво уз сагласност родитеља, а на предлог наставника разредне наставе. Време у продуженом боравку се распоређује на :

  • ваннаставно учење
  • слободне активности ученика
  • рекреација и одмор
  • производни и други друштвено користан рад
  • одржавање режима личне хигијене

Настава у продуженом боравку одвија се у клубу ученика који је опремљен ТВ, ДВД и аудио системом као и неоходним дидактичким материјалима. Деци у боравку је такође на располагању и дигитални кабинет који је опремљен најсавременијом рачунарском опремом уз приступ интернету.

У склопу продуженог боравка обезбеђује се топли оброк/ручак. Поред организовања радионица, продужени боравак организује посете музејима, изложбама, позориштима , биоскопима…