Радно време и режим дана у школи

Рад са ученицима школе у редовној настави организован је у две смене: I смена од 0700 – 1400, II смена од 1400 – 2000. Настава за ученике основне школе од I до IV разреда и од V до VIII разреда реализује се неизменично у првој и у другој смени, са променама смена сваке седмице. Настава за ученике средње школе реализује се само у преподневној смени.

Распоред сатнице наставних активности за ученике основне и средње школе у преподневној смени

 

Основна школа

Средња школа

Наставне активности

од

до

од

до

 • организовање ученика са села

730

750

730

750

 • припрема за наставу

735

800

735

800

 • први час

800

845

800

845

 • ужина, одмор

845

905

845

905

 • други час

905

950

905

950

 • одмор

950

955

950

955

 • трећи час

955

1040

955

1040

 • одмор

1040

1045

1040

1045

 • четврти час

1045

1130

1045

1130

 • одмор

1130

1135

1130

1135

 • пети час

1135

1220

1135

1220

 • одмор

1220

1225

1220

1225

 • шести час

1225

1310

1225

1310

 • одмор

1310

1315

1310

1315

 • седми час

1315

1400

1315

1400

 

Распоред сатнице наставних активности за ученике основне школе у поподневној смени

 

Основна школа

Средња школа

Наставне активности

од

до

од

до

 • организовање ученика са села

1330

1350

 • припрема за наставу

1350

1400

 • први час

1400

1445

 • ужина, одмор

1445

1505

 • други час

1505

1550

 • одмор

1550

1555

 • трећи час

1555

1640

 • одмор

1640

1645

 • четврти час

1645

1730

 • одмор

1730

1735

 • пети час

1735

1820

 • одмор

1820

1825

 • шести час

1825

1910

 • одмор

1910

1915

 

 

 • седми час

1915

2000

 

Рад са ученицима у одељењу за ученик са сложеним и вишеструким сметњама у развоју одвија се у наменски уређеном простору, према засебном временском распореду, увек у I смени, тако да су деца покривеа радом наставника индивидуалне наставе и радом стручног сарадника.

Преглед сатнице активности у Одељењу за децу са сложеним и вишеструким сметњама

Сатница – време

Назив активности

Носилац активности

800 – 830

 • Пријем деце

Наставник у Одељењу

830 – 800

 • Занимања и окупација деце

Наставник у Одељењу

845 – 910

 • Јутарњи оброк – доручак

Наставник у Одељењу

910 – 1000

 • Усмерене активности (према распореду наставника)

Наставник у Одељењу

1000 – 1100

 • Индивидуални и групни терапијски рад са децом (према потребама)

Наставници индивидуалне наставе

1100 – 1230

 • Усмерене активности (према распореду наставника)
 • Слободне активности и занимања

Наставник у Одељењу

1230 – 1300

 • Поподневни оброк – ручак

Наставник у Одељењу

1300 – 1330

 • Одмор и релаксација деце (према потребама деце)

Наставник у Одељењу

1400 – 1415

 • Слободне активности и занимања

Васпитач у боравку

1415 – 1430

 • Отпуст деце

Васпитач у боравку

 

Посебно са ученцима у додатној подршци и са израженијим сметњама у развоју организован је индивидуални ваннаставни рад, кроз рад са логопедом и дефектологом реедукатором. Рад наставника индивидуалне наставе и стручног сарадника психолога одвија се у међусмени, у периоду од 0930 часова до 1430 часова.

Слободне ваннаставне активности (секције) и друштвене активности школе (јавна афирмација, културна делатност, хуманитарне активности,…) одвијају се у међусмени, а према одговарајућем распореду.

Администрација школе ради у времену од 0730 – 1430.