Из прошлости школе

 • Постојимо од 1968.
 • 1960. године – почело је са радом прво одељење за глуву децу при ОШ „ВукКараџић“ у Бору
 • 1965. године – формирана су прва помоћна одељења за ментално недовољно развијену децу при ОШ „БранкоРадичевић“ у Бору
 • 12.07.1968.године – Одлуком Скупштине општине Бор основана је Специјална основна школа, као самосталнаустанова, за децу и омладину лако ментално ометену у развоју, која је радила у оквиру зграде основне школе “Бранко Радичевић”
 • Од 1965. – 1980.године – први директор тадашње Специјалне школе била је Анка Чемерикић
 • 1970. године – формирано је истурено одељење у селу Злот које је радило шест година
 • 27.04.1971.године – одлуком Скупштине општине Бор школа добија ново име – Специјална основна школа „25. Мај“
 • 1971. године – оформљена су и почела са радом два одељења продуженог боравка
 • 1973. године – Школа је пресељена у нову школску зграду (стара зграда ОШ „3. Октобар“, у улици Војске Југославије)
 • 1977. године – Школа је пресељена у део зграде у којој се налазе и ОШ „СветиСава“ и ОШ „БранкоРадичевић“, где се налази и данас
 • 08.11.1978. године – у Школи је формирано предшколско одељење за ЛМР децу које је укинуто 2002.године
 • Од 1980. – 1987.године – директор Школе била је Љубица Станковић
 • 1984. године – основана је Ђачка задруга
 • Од 1987. – 2000.године – директор Школе била је Миланка Милићевић
 • 26.10.1992. године – Одлуком Скупштине општине Бор школа још једном мења свој назив и постаје  ОШ „Видовдан“
 • 05.07.1995. године – Решењем Министарства просвете школа прераста у Школу за основно и средње образовање „Видовдан“, чиме проширује делатност, те се поред основног образовања бави и једногодишњим оспособљавањем за рад лако ментално ометених ученика
 • 28.06.1996. године – Решењем Министарства просвете Школа ради и на двогодишњем и трогодишњем образовању ученика са лаком менталном ометеношћу
 • Од 2000. – 2006.године – директор Школе била је Нада Тодоровић
 • 2001. године – излази први број школског листа „Сунце“
 • 2006. – 2014.године –директор Школе био је Стојан Машић
 • 2010. године – у Школи је формирано Одељење за децу са тежим и вишеструким сметњама у развоју
 • Од 2010. године – ШОСО  „Видовдан“ започиње са активностима пружања стручне помоћи и спроводи мере додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју у свим другим образовним установама у општини Бор.
 • 2013. године – Школа је обележила 45 година постојања и рада као самосталне установе
 • 2014. године – за директора школе именована је Соња Савић