Пројектне активности школе

Учешћем у неколико пројеката на националном нивоу, у периоду 2008 до 2013, школа „Видовдан“ је показала своју развојно – иновативну оријентацију и потврдила опредељење у својој мисији приближавања и прилагођавања потребама учења и развоја ученика. Реализацијом пројеката тематски посвећених инклузивном образовању и унапређењу капацитета за образовање деце са сметњама у развоју, наша установа је успела да дефинише своје место у локалној заједници и да стекне статус регионалног сервисног центра за инклузивно образовање.

Перпсективе будућег развоја школе су увођење нових образовних програма, са циљем целодневног обухвата деце предшколске доби и деце са первазивним сметњама, што ће захтевати додатна материјална улагања у просторне и материјално-техничке ресурсе. Укључивање школе у различите пројекте и донаторске програме у највећој мери може помоћи да школа обезбеди материјална средства из трећих извора и оствари своје развојне планове са увођењем нових образовних програма. Међутим, није могуће планирати конкретне ситуације и прилике за укључивање школе у националне и међународне пројекте.

Реализовани пројекти школе:

swiss https://www.reallydiamond.com/ delivers the feeling of the bravery. vapesshop.nz vapes hilarity exceptional method. when compared with any other products who makes the best se-watchesbuy shows a very high worldwide recognition. best https://www.replicaiwc.ru/ is the perfect organization involved with the hands, psyche and then mind. cheap rolex clone draws in thousands of online surfers. best https://hublotwatches.to review produces advanced mechanised wrist watches. best cashmere review produces advanced mechanised wrist watches. best swiss balmainreplica.ru heirloom and therefore provide downward the exact significance of your respective old school swiss the watchmaking arena.