Пројекат „Активно до здравља“

Пројекат прекограничне сарадње између Здравственог центра Бор, као носиоца и прекограничног партнера Болнице “Света Петка” из Видина, укључио је и нашу школу као сарадника на пројекту. Основни циљ пројекта био је унапређење и заштита здравља школске деце, кроз спровођење програма превентиних мера и реализацију едукативних програма за наставнике физичке културе  и децу.

Пројектним активностима обухваћени су ученици и наставници наше школе. Набављени су реквизити за превентивно-корективна вежбања за ученике школе. Наставници наше школе су похађали 2 семинара, у области превенције и препознавања деформитета код деце. Реализована је  едукација професора физичке наставе и наставника разредне наставе, са задатком осмишљавања програма превентивно-корективних вежби. Пројекат је реализован средствима из ИПА-ЕУ фондова, у периоду 2012 – 2013 године.swiss https://www.luxywigs.com/ is perfect and elegant. this is actually backed up feasible and complicated benefits https://www.bestvapesstore.com/ forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. how to spot a cloneswatches.com. we offer a wide range of the latest and quality replicapam.ru. best sellswatches.com with cheap prices here. patekphilippe.to would be the hottest and also the newest style within our online website. neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best https://iqosvape.com. asia grade versace replica. https://www.kickasstorents.to singapore.