LOGO

Пројекат „Активно до здравља“

Пројекат прекограничне сарадње између Здравственог центра Бор, као носиоца и прекограничног партнера Болнице “Света Петка” из Видина, укључио је и нашу школу као сарадника на пројекту. Основни циљ пројекта био је унапређење и заштита здравља школске деце, кроз спровођење програма превентиних мера и реализацију едукативних програма за наставнике физичке културе  и децу.

Пројектним активностима обухваћени су ученици и наставници наше школе. Набављени су реквизити за превентивно-корективна вежбања за ученике школе. Наставници наше школе су похађали 2 семинара, у области превенције и препознавања деформитета код деце. Реализована је  едукација професора физичке наставе и наставника разредне наставе, са задатком осмишљавања програма превентивно-корективних вежби. Пројекат је реализован средствима из ИПА-ЕУ фондова, у периоду 2012 – 2013 године.