LOGO

Пројекат „Заједно до једнакости“

Заједно до једнакости:  2006.учешће у пројекту “Заједно до једнакости”;у сарадњи са Министарством просвете и спорта Републике Србије.под покровитељством владе краљевине Норвешке, Школа је крајем 2006.учествовала у пројекту “Заједно до једнакости”усмереном на развој аутентичног модела за подршку процесу интеграције и инклузије Рома у локалну заједницу.

Крајем прошле године учествовали смо у пројекту “Заједно до једнакости” у сарадњи са Министарством просвете и спорта Републике Србије и покровитељством Владе Краљевине Норвешке покушали смо да развијемо аутентичне моделе за подршку процесу интеграције и инклузије Рома у локалну заједницу. Најпре смо са родитељима наших ученика провели три дана у Нишу, где смо у заједничким радионицама покушали да доживимо свет мањинских и маргинализованих група, а онда смо виђено пренели колегама у школи. Организовали смо и радионицу здравља, заједничке приредбе са колегама из зајечара и Књажевца, опремили најсваременијом аудио и видео опремом Школски клуб, а право уживање биће рекреација у новоформираном трим кабинету. Биће то право уживање за ученике, чланове спортске секције, али и оне окојиме је потребна реедукација моторике.