Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања – ДИЛС 2“

Наставак ДИЛС пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања“ обухватио је 20 школа за ученике са сметњама у развоју у Републици Србији, међу којима је била и наша установа. У периоду децембра 2011 до октобра 2012. реализован је пројекат „Развој система помоћи и подршке деци са сметњама у развоју за укључивање у образовни систем у општини Бор“, са циљем унапређења организациони-кадровских и материјално-техничких капацитета за пружање стручне подршке деци и ученицима са сложеним сметњама у развоју. Пројекат је реализован у партнерству са Домом здравља, Центром за социјални рад и 4 образовне установе.

У делу активности на унапређењу стручних компетенција запослених реализована су 3 акредитованa семинара са укупно 40 сати обуке и 5 студијских посета у 5 установа и организација. Формиран је специјализовани кабинет за индивидуални корективно-терапијски рад, опремљен асистивном опремом и савременим дидактичким средствима и наставним училима. Уређена су два кабинете за индивидуални логопедски рад.

Пројектни тим школе пружио је помоћ инклузивним тимовима редовних школа у развојној процени и изради педагошких профила, са пратећом базом података, за 153 детета и ученика са сметњама у развоју. Током трајања пројекта обезбеђивана је додатна стручна подршка за 19-ро деце, укључивањем мултидисциплинарног тима Школе.