LOGO

Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања – ДИЛС 1“

У оквиру ДИЛС програма, наша установа је била укључена  у пројекат за оснаживање капацитета за пружање помоћу у образовању ученика са сметњама у развоју, током 2010 године.

У реализацији пројекта остварени су значајни резултати и промене од значаја за рад наше установе. Закључени су протоколи о сарадњи са предшколском установом “Бамби” и са свих 8 основних школа у општини Бор. Формиран је Инклузивни тим Школе, као стручно тело, са улогом да координише активностима школе на спровођењу Закона у области инклузије и ради пружања помоћи на спровођењу мера у додатној подршци ученицима са израженим потешкоћама у учењу. Чланови Инклузивног тима су током августа месеца 2010. године прошли обуку за израду индивидуалних образовних планова.

Инклузивни тим наше школе је пружао помоћ и подршку инклузивним тимовима других школа, највише кроз саветодавно-инструктивни рад у поступку припреме и израде ИОП документа, учешћем у поступку развојне процене и израде педагошких профила ученика, ради утврђивања садржаја и врсте додатне образовне подршке. У периоду од маја 2010 до краја фебруара 2011 укупно је прегледано 80 ученика у пет основне школе, од чега је за њих 56 (70%) дат предлог за упућивање на Интересорну комисију ради утврђивања потребе за мерама додатне подршке које захтевају додатна финансијска средства.

Током 2010.године Школа је пружила значајну помоћ Општинској управи општине Бор у процесу конституисања и организовања рада Интерресорне комисије.

Тим школе је био посебно ангажован у делу сарадње са медијима и пружања информација о позитивним законским променама у области подршке ученицима са потешкоћама у развоју у редовном систему образовања. Почев од септембра 2010 до фебруара 2011., укупно је реализовано 5 гостовања у студију и 4 ТВ прилога/репортажа, са преко 100 минута снимљеног материјала.

Посебан значај овог пројекта је што је омогућио афирмацију улоге наше установе у локалној заједници, као носиоца послова у области унапређења инклузивног образовања и обезбеђивању мера додатне подршке.