Пројекат „Школа отворених врата“

Пројекат „Школа отворених врата“ реализован је у периоду од септембра 2007. до 29. фебруара 2008, средствима Фонд за развој локалних капацитета „Save the Children UK“, у оквиру програма “Ублажавање ефеката сиромаштва за децу са посебним потребама у Србији и Црној Гори” у сарадњи са Министарством просвете и спорта Републике Србије и уз финансијску подршку Irish Aid.

Општи циљ пројекта био је афирмација система инклузивног образовања кроз проширивање знања о проблемима и потребама деце са потешкоћама у школском напредовању и јачање капацитета основних школа за партнерско повезивање и обједињавање инклузивне праксе.

Пројекат је обухватио промотивно-информативне активности (медијска кампања, израда промо материјала, ТВ и радио емисије); активности вршњачких радионица (32 радионице, са учешћем 150 деце); стручне обуке за наставнике и сараднике (3) и активности на формирању базе података за ученике из партнерских школа са сметњама у развоју и потешкоћама у учењу (44).

Овим пројектом је по први пут иницирана идеја формирања Градске службе за подршку деци са сметњама у развоју и започете су активности на обједињавању података о деци и ученицима са сметњама у развоју и учењу.