LOGO

Услови рада

Школа „Видовдан“лоцирана је у ужем градском језгру, у неподељеном објекту са још две основне школе (ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Бранко Радичевић“), почев од 1977.године. Просторије школе налазе се у северном крилу зграде, заузимајући приземље и сутерен. Укупна корисна површина, са свим просторијама које користи Школа износи 1000,6 м2, док двориште са северне стране зграде заузима површину од 1200 м2. Рад са ученицима основне и средње школе одвија се у учионицама за разредну наставу (8) и предметну наставу (3), у кабинетима теоријске наставе (2) и практичне наставе (2). За потребе индивудане наставе и корективно-терапијског рада са дефектологом и логопедом постоје специјализовани кабинети (3). Настава физичког васпитања организује се у две фискултурне сале (2). За потребе корективне гимнастике и наставе физичког васпитања у школи је формиран трим кабинет (1) са справама за вежбу и релаксацију ученика.

Школа је релативно добро опремљена намештајем, који је углавном функционалан и добро очуван. Релативно добра опремљеност је и у делу поседовања аудио-визуелних средстава и мултимедије за реализацију наставе. Школа располаже опремом (машинама и алатима) за извођење стручне праксе за занимања бравар и шивач текстила. Школа поседује систем интерног разгласа, са озвучењем које покрива све учионице у приземљу зграде.

Током школске 2010/2011. године Школа је добила дигиталну учионицу са 10 радних места, која је опремљена у оквиру пројекта „Дигитална школа“ од стране Министарства за телекомуникације, чиме су у значајној мери побољшане могућности за информатичко описмењавање и осавремењивање у наставном раду. Учествујући у реализацији ДИЛС пројекта „Унапређење капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју“, током 2012.године, установа је успела да формира специјализовани кабинет за корективно-терапијски рад са децом у ученицима са сложеним сметњама у развоју, опремљен делом средстава асистивне технологије, рачунарском опремом, аудиовизуелним средствима и одговарајућим дидактичким материјалима за сензорну стимулацију.