Писмо родитељу

Поштовани родитељи,

 

Подсећамо Вас да је школа ,, Видовдан“  једина  школа у  Борском округу која је специјализована за рад са ученицима са развојним сметањама, а бави се њиховим  средњим стручним образовањем .

Ми смо ту да оснажимо и оспособимо Ваше дете, на професионалном плану како  би савладало   руковање различитим алатима и на тај начин себи обезбедило могућу финансијску независност.

У школи ,, Видовдан“  настава се изводи:

  •  у малим групама, индивидуализованим приступом,  у којима влада  радна атмосфера пуна разумевања и емпатије
  • у безбедном радном и наставном простору, опремљеном одговарајућим наставним средствима и неопходним алатима
  • ученици су под будним оком свих запослених током читавог наставног процеса
  • о здравственим и хигијенским навикама ученика стара се и медицинска сестра

Све време школовања радимо  на  формирању  одговорног понашања ученика према сопственом здрављу и безбедности, како би и ваше бриге биле мање.

Код ученика јачамо самопоуздање и самопоштовање развијајући њихову самосталност.

У нашем раду примењујемо  све методе и технике рада којима се омогућава постизање  најбољих резултата и највише користи за сваког појединог ученика.

У нашој школи, за разлику од осталих школа, ученицима су доступни логопедски третмани, сензорна стимулација (сензорна соба) и корективно-превентивне вежбе.

У школској 2020/2021 вршимо упис ученика за трогодишња занимања бравар и конфекцијски шивач.

Напомињемо да се у школу за ученике са сметњама у развоју могу уписати и ученици старији од 17 година у складу са чланом 40. Закона о средњем образовању и вапитању.

                                                                                  

С поштовањем наставници школе   „Видовдан"

 

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ