Практичан приступ деци са аутизмом и АДХД

У оквиру редовних активности на стручном усавршавању запослених школа је организовала дводневни семинар „Практичан приступ деци са аутизмом и АДХД“, коме су присуствовали наставници школе. Гости из Зрењанина, наше колегенице дефектолози из школе „9. Мај“ су несебично поделиле своје огромно искуство у организацији рада са ученицима са сложеним сметњама, применом савремених метода рада. Семинар је пружио корисне информације у проналажењу и коришћењу слободних ресурса информација у развојној процени и праћења деце, као и примере готових методских решења и поступака у практичном раду и комуникацији са децом са сметњама аутистичног спектра.

Искуства, размењена са другима, потврдила су нашу правилну оријентацију и добро сагледавање будућих приоритета у развоју, превасходно усмерених ка групи деце са најсложенијим сметњама и потешкоћама.

Реализација семинара је медијски пропраћена од стране Борске радио телевизије (http://rtvbor.rs/vesti/1410-seminar-o-autizmu) и телевизије „Сезам“.