LOGO

ПРЕДАВАЊЕ О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ

ПРЕДАВАЊЕ О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, а у циљу спровођења  превентивних  активности данас је психолог школе Драгана Недељковић реализовала предавање са ученицима средње школе. Предавање је реализовано  уз поштовање свих одређених епидемиолошких мера, а имало је  за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости,  развијања сарадње и оснаживање za ненасилно решавање конфликата.Била је то прилика да се ученици упознају са врстама насиља, облицима испољавања, начинима превазилажења. Поред презентације која је била врло јасна и занимљива, ученици су дискутовали о врстама насиља које су уочили у својој ближој средини и о начинама превазилажења.