Ваннаставне активности

Слободне активности ученика у нашој школи јесу активности ученичких организација: Дечији савез и Организација подмлатка црвеног крста. Ове активности се реализују по годишњем плану, у просеку са по једним часом седмично, а по потреби и чешће, у складу са актуелним програмским манифестацијама и дешавањима (нпр. Пријем првака у Дечији савез, недеља солидарности и сл.).

Ове организације делују у одељењима нижих разреда основне школе, обзиром да су активности тематске примерене садржаијма и захтевима рада са ученицима нижих разреда, који започињу своје школовање, суочавају се са проблемима опште неприрпемљености и недостатка средстава за похађање школе (одећа, обућа, књиге,…). За успешну реализацију програмских циљева ових активности школа ће непосредно сарађивати са општинском организацијом Црвеног крста (ОО ЦК), као и са другим хуманитарним организацијама и удружењима.

Списак задужења по секцијама.