Семинар Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Протеклог викенда наставници наше школе, имали су прилику да се упознају са новинама у коришћењу мултимедијалних садржаја у образовању. Академија “Филиповић” је реализовала семинар под називом:”Мултимедијални садржаји у у функцији образовања“ у периоду од 18. до 20. новембра у просторијама школе „Видовдан“. Семинар је био веома користан и примењив јер је пружио нове информације и показавао нове могућности за реализацију наставних садржаја на нови, савременији начин уз помоћ едукативног програма за мултимедијалну наставу MozaBook, употребу програма за презентације и слично. Наставници су на овом семинару имали прилике и да науче вођење електронског портфолиа и уређивање школског сајта, преко Интерент портала http://www.nasaskola.rs/, који је креирала Академија “Филиповић”. Колеге наше школе показале су велику заинтересованост и добро познавање употребе савремених информационо-комуникационих технологија, што говори да се и у нашој школи прате савремени трендови и реализује модерна настава.

Куповином образовног софтвера “MozaBook” очекујемо да ће се настава још више осавременити и бити прилагођенија потребама и могућностима ученика.