СЕМИНАР – „Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце„

У нашoj  школи је  реализовaн семинар под називом: “Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце“. Реализатори семинара су  др Стеван Несторов и др Виолета Несторов, као и група лекара Љиљана Абрамовић Савић, лекар специјалиста педијатар и Светомир Бојанин, неуропсихијатар, испред НВО „Помоћ породици“ из  Београда. Циљ семинара је био обучити учеснике да препознају тешкоће у учењу и понашању које су последица дисхармоничног развоја на предшколском и школском узрасту као и да предупреде последице које се одражавају на успех. Како препознати проблем код детета, колико је то озбиљно за даљи развој и колико се манифестује кроз његов живот, нарочито школовање биле су кључне теме које су данас обрађиване и које су код учесника семинара изазавала велику заинетересованост. Могло је да се чује од предавача много корисних информација као и да се разуме да се са децом не треба олако односити и да од самог пренаталног развоја треба пажљиво и систематски радити на његовом потпуном и свеобухватном развоју.

https://rtvbor.rs/zavrsen-seminar-o-teskocama-u-ucenju-i-ponasanju