Семинар “Час физичког васпитања ученика са сметњама у развоју”

У просторијама наше школе, реализован је семинар ,,Час физичког васпитања ученика са сметњама у развоју”.

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду, компетенције К3- која се односи на подршку развоја личности ученика,под каталошким бројем 811. Институција која подржава овај семинар је ШОСО ,,Видовдан”Бор.

Аутор семинара је мр Душица Цокић професор физичког васпитања у нашој школи, док је у реализацији семинара учествовала и професор Биљана Динић.

Семинар је замишљен као вид подршке наставницима, реализаторима наставе физичког васпитања, а који до сада нису прошли обуку за рад са овом децом.

Реализатори семинара поседују вишегодишње искуство у раду са децом која поседују сметње у развоју, а прошли су и остручавање на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.Своја искуства пренели су колегама са региона.

ТВ прилог – вест о одржаном семинару можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=dSLX1wJGE4U