Увод у интеркултурално учење

У склопу активности на сталном стручном усавршавању запослених школа „Видовдан“ је организовала једнодневни семинар „Увод у Интеркултурално учење“, у реализацији Ромског ресурсног центра Екуменске хуманитарне организације. Предавачи су били проф. Ана Бу и проф. Свенка Савић. Семинар је имао за циљ да запослене упозна са основним појмовима, циљевима и принципима интеркултуралног учења, али и да подстакне на акције којима се унапређују интеркултуралне акције и подстиче вршњачка размена. Значај семинара за нашу установу је од вишеструког значаја јер радимо са ученицима који су изложени ризику од различитих видова дискриминације и маргинализације, по основу здравственог стања, социјалног статуса, верског опредељења.

Искуства и сазнања, стечена на овом семинару, биће искоришћена за даље оснаживање промотивних акција и деловања школе у афирмацији положаја ученика са сметњама у развоју, али и обезбеђивању квалитетне и примерене додатне образовне подршке.

Ово дешавање су забележиле локалне телевизијске станице.