LOGO

Ученици

У основној и средњој школи „Видовдан“ обрзовање и васпитање стичу деца и ученици са сметњама у развоју, различитих врста и степена сметњи. Са променом улоге и положаја „специјални“ школа у систему образовања у многоме је измењена струкутура деце и ученика који се школују у нашој установи. Укидање категорија ометености и увођење националног програма образовно-васпитног рада, почев од школске 2009/2010., школа може вршити упис деце и ученика без обзира на врсту и степен ометености.

Највећи број ученика школе је са потешкоћамау развоју услед едукативне социјалне и едукативне занемарености. Међутим, последњих година расте број деце и ученика са сложеним и вишеструким сметњама у развоју и они чине трећину укупног броја ученика у школи.

 


Leave a comment