LOGO

June 2021

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОГРАМУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ ШКОЛИ   ПИСМО РОДИТЕЉУ… Програм рада ШОСО „Видовдан“ је посебно прилагођен могућностима ученика и уважава њихове потребе за стручним образовањем и оспособљавањем за одређена производна занимања.У настави је акценат дат на развој функционалне писмености, а највећи део …