LOGO

December 3, 2022

Данас је у нашој школи реализован семинар под називом“Примена тренинга социјалних вештина у раду са ученицимаса интелектуалном ометеношћу или поремећајем из спектра аутизма“ Реализатори семинара су Марина Антонијевић, дипломирани специјални педагог Основна школа“Милоје Павловић“и Слободан Банковић, Доктор наука, универзиета у Београду-Факултет за специјалну едукацију.Овај семинар …