Обавештење о упису

Поштовани родитељи/старатељи,

Школа Видовдан бави се образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, обезбеђујући различите видове додатне подршке: образовно васпитни рад прилагођен индивидуалним способностима ученика, рад у мањим групама, индивидуалне вежбе логопеда и дефектолога, рад у специјализованим кабинетима (Сензорна соба, Монтесори кабинет, асистивни кабинет, Трим кабинет, корективне вежбе у школи и на градском базену), продужени боравак.

Упис ученика у први разред врши се искључиво на основу захтева родитеља и позитивног мишљења Интерресорне комисије, уз обавезан систематски преглед за полазак у први разред.

За све потребне информације можете посетити сајт школе http://vidovdanbor.net/ или се информисати на тел. 030/422-490. Информације о упису можете добити и лично у просторијама школе.