Опасности од употребе психоактивних супстaнци – едукативно предавање за ученике школе

Континуитет добре сарадње са Домом здравља Бор настављен је и кроз данашње едукативно предавање посвећено теми Психоактивних супстанци за ученике старијих разреда основне школе и ученике средње школе. Ученици су имали прилике да се бољеупознају са врстама психоактивних супстанци и ризицима од њихове употребе. У предавању ученицима је посебно указано на опасности од злоупотребе алкохола и штетности пушења, као опште присутних навика у свакодневном животу. Пажњу ученика привукле су упадљиве илустрације које опомињу на опасности психоактивних супстанци. Након презентације ученици су имали прилику да у отвореном разговору постављају питања о својим дилемама и непознавању теме. Предавање је реализовала др Снежана Чучовић – специјалиста и руководилац кабинета хигијене у Дому здравља Бор.