СЕМИНАР О СОЦИЈАЛНИМ ВЕШТИНАМА

Данас је у нашој школи реализован семинар под називом“Примена тренинга социјалних вештина у раду са ученицимаса интелектуалном ометеношћу или поремећајем из спектра аутизма“

Реализатори семинара су Марина Антонијевић, дипломирани специјални педагог Основна школа“Милоје Павловић“и Слободан Банковић, Доктор наука, универзиета у Београду-Факултет за специјалну едукацију.Овај семинар је део програма који спроводи ЕРАЗМУС + а који има за циљ подстицање инклузије и побољшање академских постигнућа, као и подршку наставницима у спровођењу програма развоја социјалних вештина

На семинару је било речи о  социјалним вештинам и упознавању полазника са начином процене социјалних вештина и креирањем одговарајућег програма тренинга социјалних вештина за децу са инелектуалном ометеношћу или поремећајем из спектра аутизма.Веома занимљива тема и данас врло применљива с обзиром да је све више деце које имају проблем у социјалним инеракцијама.