Семинар – „Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом“

Данас је у нашој школи реализован семинар  под називом „Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом“,кат.број 273

Семинар пружа информације о начинима процене ученика у свим областима и оспособљавање учесника да на основу процене утврде потребне нивое подршке (у области социјалних , комуникацијских , моторичких, когнитивних и сензорних вештина, бриге о себи и самопомоћи) – Упознавање учесника са стиловима учења код ученика са аутизмом и примена у складу са индивидуалном проценом детета.Кроз примере добре праксе, али и кроз радионице размењене су корисне информације које омогућавају колегама већи и разноврснији приступ у раду са ученицим са аутизмом,овладавање техникама и вештинама организације и прилагођавања простора, времена и материјала Упознаће се са значајем прича за учење друштвених вештина, као и начином њихове примене и израде; Едуковаће се за примену асистивне технологије, нових едукативних апликација на српском језику и других значајних апликација за усвајање и утврђивање знања Носиоци семинара колеге из школе „Антун Скала „ из Београда Марина Спарић, Дипломирани дефектолог, Снежана Бабовић Димитријевић, Спец опште дефектологије, реедук, Сандра Скенџић, Дипломирани дефектолог,Наташа Селић Станковић, Дипломирани дефектолог – олигофренолог,Семинар се реализује два дана и доноси 16 бодова.