Учешће на VIII Међународној научно-стручној конференцији „Унапређење квалитете живота деце дјеце и младих“

Присуство наше школе на значајним стручно-научним скуповима и отвореност за иновације потврђено је учешћем наше колегинице Ирене Обретковић на VIII Међународној научно-стручној конференцији „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“, у Аранђеловцу од 23. до 25. јуна 2017. године. Конференцију су организовали Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих и Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли. Међу многобројним учесницима из Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије, наша колегиница Ирена Обретковић, мастер дефектолог је као активни учесник презентовала свој научни рад под називом „Утицај контакта на веровања о узроцима интелектуалне ометености и социјалну дистанцу код особа опште популације“, рађен у сарадњи са проф. др Ивоном Милачић-Видојевић. Рад је објављен у Зборнику радова са ове Конференције.