22. Април. Дан планете Земље

О заштити животне средине говорило се данас на интерактивном предавању поводом Дана планете Земље.Предавање су одржали наставници Снежана Цокић и Владислав Цонић.

Говорило се о : обновљивим изворима енергије, енергетској ефикасности, штедњи електричне енергије , рециклажи…

Могли су се чути занимљиве чињенице као што су:

  • дa jeднo дoмaћинствo гoдишњe пoтрoши кoличину пaпирa дoбиjeну oд 6 стaбaлa
  • дa би сe нaпрaвилa тoнa пaпирa, пoтрeбнo je пoсeћи 17 стaбaлa
  • дa прoсeчнa буквa дaje нa свaки сaт 1,7 кг кисeoникa, a днeвнo прoизвeдe кисeoникa дoвoљнo зa 64 oсoбe
  • да је за разградњу најлона потребно да прође 40 година

Ученици су активно учествовали у реализацији овог занимљивог предавања . Разврставали су прикупљени амбалажни отпад, одговали на питања у мини квизу ,успешно решили асоцијацију.